PANEL HANDLOWCA Miki

Miki

Skontaktuj się z obsługą klienta :

Miki w kilku słowach...

¦wiat pe³en zabawek oferuje firma MIKI, tych markowych i tych ca³kiem zwyczajnych.

Zabawka dla ka¿dego dziecka, w ka¿dym wieku i na ka¿dym etapie jego rozwoju - oto cel jaki firma stawia sobie zape³niaj±c pó³ki z zabawkami. Formy, kolorystyka, mo¿liwo¶ci naszych zabawek ekscytuj±, inspiruj±, wyzwalaj± w dziecku twórcze my¶lenie i dzia³anie, pomagaj± kszta³towaæ wra¿liwo¶æ i tkliwo¶æ. Oferujemy zabawki niezwykle trwa³e i wyj±tkowej jako¶ci, zapewnia nam to cz³onkostwo w sieci sklepów ¦wiat Zabawek BRIO oraz wspó³praca z takimi firmami jak Lego, Mattel, Ravensburger, Playmobill, Nikko, Bruder,Peg Perego, Chicco, Tolo, Zapf Creation, Bratz, Cobi, Russ, Gund, Diddl, Nici. Zabawki wszystkich tych firm pozwoli Pañstwu wybraæ do¶wiadczona obs³uga zarówno w salonie zabawek Miki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 25 oraz w sklepie internetowym.

Korzyści Miki !

  • - Dostawa Poczta Polska

Forma dostawy

- Poczta Polska

Informacje o płatnościach

http://www.miki.com.pl
  • - Minimalny prawny termin rezygnacji jest : 14 dni
  • - Witryna oferuje bezpieczne rozwiązanie płatnicze
  • - Zamów : On-line

Adres sklepu:

  • Wielicka 25
  • Kraków
  • Tel :
  • REGON :