Miki przedstawia się

¦wiat pe³en zabawek oferuje firma MIKI, tych markowych i tych ca³kiem zwyczajnych.

Zabawka dla ka¿dego dziecka, w ka¿dym wieku i na ka¿dym etapie jego rozwoju - oto cel jaki firma stawia sobie zape³niaj±c pó³ki z zabawkami. Formy, kolorystyka, mo¿liwo¶ci naszych zabawek ekscytuj±, inspiruj±, wyzwalaj± w dziecku twórcze my¶lenie i dzia³anie, pomagaj± kszta³towaæ wra¿liwo¶æ i tkliwo... dalej¶æ. Oferujemy zabawki niezwykle trwa³e i wyj±tkowej jako¶ci, zapewnia nam to cz³onkostwo w sieci sklepów ¦wiat Zabawek BRIO oraz wspó³praca z takimi firmami jak Lego, Mattel, Ravensburger, Playmobill, Nikko, Bruder,Peg Perego, Chicco, Tolo, Zapf Creation, Bratz, Cobi, Russ, Gund, Diddl, Nici. Zabawki wszystkich tych firm pozwoli Pañstwu wybraæ do¶wiadczona obs³uga zarówno w salonie zabawek Miki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 25 oraz w sklepie internetowym. Zwiń

Sprawdziliśmy: http://www.miki.com.pl

  • E-sklep proponuje bezpieczną formę płatności
  • Formy płatności: Gotówka (odbiór w sklepie)
  • Prawo do zwrotu towaru: 14 dni
  • Miki

  • Wielicka 25

Reklama