e-sexshop.com.pl przedstawia się

Sex shop

Nasza firma stawia na jako¶æ, niskie ceny, dyskrecjê i szybk± wysy³kê. Dzia³amy w tej bran¿y od 2003 roku, dziêki nabytemu do¶wiadczeniu mo¿emy z ca³± odpowiedzialno¶ci± powiedzieæ, i¿ sprzedajemy tylko najwy¿szej jako¶ci produkty. Gwarantujemy 100% satysfakcji z dokonanych zakupów. Staramy siê aby ... dalejnasza oferta by³a najatrakcyjniejsza cenowo, systematycznie wprowadzamy ró¿norodne promocje. Zwiń

Sprawdziliśmy: http://www.e-sexshop.com.pl

  • E-sklep proponuje bezpieczną formę płatności
  • Prawo do zwrotu towaru: 14 dni
  • e-sexshop.com.pl

  • Wyszyñskiego
  • 02-495 Warszawa
  • Tel. : 604949283
  • REGON: 822-198-22-53, 140105259
  • VAT EU: 22%

Reklama