Zamknij
  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta
  • Siemens p?yta indukcyjna EX875KYE1E - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Siemens p?yta indukcyjna EX875KYE1E - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Marka : Siemens

   • Dostępność: 3 dni

   Plyta indukcyjna 80 centymetrów, jest wyposa?ona w 4 pola grzejne z funkcj? ??czenia stref FlexInduction Plus. Gotowanie indukcyjne radykalnie ró?ni si? od metod tradycyjnych, poniewa? ciep?o wytwarzane jest bezpo?rednio w naczyniu. Dzi?ki temu zyskujemy o

   5 299 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Siemens p?yta indukcyjna EX875KYE1E - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Plyta indukcyjna 80 centymetrów, jest wyposa?ona w 4 pola grzejne z funkcj? ??czenia stref FlexInduction Plus. Gotowanie indukcyjne radykalnie ró?ni si? od metod tradycyjnych, poniewa? ci...

   W sprzedaży u: Mall.pl (Zobacz)
   5 299 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Siemens

  • Electrolux EHO8840FOG - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Electrolux EHO8840FOG - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Marka : Electrolux

   • Dostępność: 3 dni

   P?yta grzejna Electrolux EHO8840FOG ze sterowaniem dotykowym z kolorowym wy?wietlaczem. Cztery strefy grzejne i funkcja wykrywania obecno?ci garnka szybko i bezpiecznie pomog? w przygotowaniu posi?ku. Kolor ciemnoszary b?dzie pasowa? do wi?kszo?ci aran?acj

   3 299 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Electrolux EHO8840FOG - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   P?yta grzejna Electrolux EHO8840FOG ze sterowaniem dotykowym z kolorowym wy?wietlaczem. Cztery strefy grzejne i funkcja wykrywania obecno?ci garnka szybko i bezpiecznie pomog? w przygotow...

   W sprzedaży u: Mall.pl (Zobacz)
   3 299 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Electrolux

  • Whirlpool AKR 360 IX - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Whirlpool AKR 360 IX - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Marka : Whirlpool

   • Dostępność: 3 dni

   P?yta gazowa Whirlpool AKT 360 IX na p?askiej, stalowej do zabudowy. Urz?dzenie o szeroko?ci 60 cm posiada 4 pola grzejne o ca?kowitej mocy 7500 W. Zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe eliminuje ryzyko ulatniania si? gazu i zapewnia bezpiecze?stwo podczas przyg

   408 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Whirlpool AKR 360 IX - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   P?yta gazowa Whirlpool AKT 360 IX na p?askiej, stalowej do zabudowy. Urz?dzenie o szeroko?ci 60 cm posiada 4 pola grzejne o ca?kowitej mocy 7500 W. Zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe eliminu...

   W sprzedaży u: Mall.pl (Zobacz)
   408 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Whirlpool

  • Bosch p?yta ceramiczna PKE645D17E - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   Marka : Bosch

   • Dostępność: 3 dni

   P?yta ceramiczna HighSpeed pozwala na przygotowanie potraw w czasie o 20% krótszym ni? dotychczas. Zapewnia optymalne rezultaty sma?enia i gotowania da?, tak?e z zamro?onych produktów. P?yta sterowana sensorowo posiada 4 pola grzejne, oraz 17 stopni mocy.

   806 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Bosch p?yta ceramiczna PKE645D17E - BEZP?ATNY ODBIÓR: WROC?AW!

   P?yta ceramiczna HighSpeed pozwala na przygotowanie potraw w czasie o 20% krótszym ni? dotychczas. Zapewnia optymalne rezultaty sma?enia i gotowania da?, tak?e z zamro?onych produktów. P?...

   W sprzedaży u: Mall.pl (Zobacz)
   806 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Bosch

  Zobacz więcej produktów Mall.pl (4)
  Zwiń
  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta
  • Electrolux P?yta ELECTROLUX EHL6740FOK *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHL6740FOK *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : Electrolux

   • Dostępność: 4 dni

   G?ówne cechy P?yta grzejna, która pozwoli Ci uwolni? swoj? kreatywno?? P?yta indukcyjna Infinite zapewnia swobod? korzystania z ró?nej wielko?ci naczy?. Wystarczy, ?e dno naczynia zakryje jedno z czterech widocznych oznacze?. Dysponuj?c tak? swobod?, mo?es

   1 819 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHL6740FOK *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za m...

   G?ówne cechy P?yta grzejna, która pozwoli Ci uwolni? swoj? kreatywno?? P?yta indukcyjna Infinite zapewnia swobod? korzystania z ró?nej wielko?ci naczy?. Wystarczy, ?e dno naczynia zakryje...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   1 819 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Electrolux

  • Electrolux P?yta ELECTROLUX EHL6740FAZ *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHL6740FAZ *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : Electrolux

   • Dostępność: 4 dni

   Korzy?ci EHL6740FAZ P?yta grzejna z ukrytym potencja?em do gotowania na du?? skal? Cho? funkcja Bridge p?yty grzejnej nie zajmuje wcale miejsca, otworzy przed Tob? nowe mo?liwo?ci gotowania. Umo?liwia ona po??czenie dwóch pól grzejnych w jedno wi?ksze pole

   3 599 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHL6740FAZ *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za m...

   Korzy?ci EHL6740FAZ P?yta grzejna z ukrytym potencja?em do gotowania na du?? skal? Cho? funkcja Bridge p?yty grzejnej nie zajmuje wcale miejsca, otworzy przed Tob? nowe mo?liwo?ci gotowan...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   3 599 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Electrolux

  • AEG P?yta indukcyjna AEG HK764400FB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   AEG P?yta indukcyjna AEG HK764400FB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : AEG

   • Dostępność: 4 dni

   P?yta AEG HK 764400 FB Technologia MaxiSense - pola grzejne automatycznie dostosowuj? si? do wielko?ci i ksza?tu naczynia Pola grzejne tej p?yty indukcyjnej automatycznie dostosowuj? si? do wielko?ci i ksza?tu niemal ka?dego naczynia. Wystarczy tylko, aby

   1 989 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   AEG P?yta indukcyjna AEG HK764400FB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za mies...

   P?yta AEG HK 764400 FB Technologia MaxiSense - pola grzejne automatycznie dostosowuj? si? do wielko?ci i ksza?tu naczynia Pola grzejne tej p?yty indukcyjnej automatycznie dostosowuj? si? ...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   1 989 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki AEG

  • AEG P?yta indukcyjna AEG HK894400FG *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : AEG

   • Dostępność: 4 dni

   Korzy?ci HK894400FG Zaawansowane, zintegrowane sterowanie dzi?ki kolorowemu wy?wietlaczowi MaxiSight P?yta grzejna z kolorowym wy?wietlaczem MaxiSight podaje czytelne, szczegó?owe informacje o stanie poszczególnych pól. System Direktouch - precyzyjne ustaw

   4 299 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   AEG P?yta indukcyjna AEG HK894400FG *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za mies...

   Korzy?ci HK894400FG Zaawansowane, zintegrowane sterowanie dzi?ki kolorowemu wy?wietlaczowi MaxiSight P?yta grzejna z kolorowym wy?wietlaczem MaxiSight podaje czytelne, szczegó?owe informa...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   4 299 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki AEG

  • Electrolux P?yta ELECTROLUX EHO8840FOG *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : Electrolux

   • Dostępność: 4 dni

   Korzy?ci EHO8840FOG Wystarczy rzut oka, aby sprawdzi? poziom ciep?a resztkowego Ta p?yta grzejna informuje dok?adnie, ile ciep?a resztkowego pozosta?o w polu grzejnym po jego wy??czeniu, pozwalaj?c wykorzysta? je w bardziej bezpieczny i efektywny sposób. P

   3 249 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHO8840FOG *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za m...

   Korzy?ci EHO8840FOG Wystarczy rzut oka, aby sprawdzi? poziom ciep?a resztkowego Ta p?yta grzejna informuje dok?adnie, ile ciep?a resztkowego pozosta?o w polu grzejnym po jego wy??czeniu, ...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   3 249 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Electrolux

  • AEG P?yta indukcyjna AEG HK634150XB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : AEG

   • Dostępność: 4 dni

   P?yta AEG HK 634150 XB Po??czenie indukcyjnych i promiennikowych pól grzejnych Ta p?yta kuchenna jest wyposa?ona w indukcyjne i ceramiczne pola grzejne, doskonale dostosowane do ró?nych potrzeb kulinarnych. Dotykowe elementy steruj?ce Przejrzy?cie rozmiesz

   1 299 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   AEG P?yta indukcyjna AEG HK634150XB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za mies...

   P?yta AEG HK 634150 XB Po??czenie indukcyjnych i promiennikowych pól grzejnych Ta p?yta kuchenna jest wyposa?ona w indukcyjne i ceramiczne pola grzejne, doskonale dostosowane do ró?nych p...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   1 299 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki AEG

  • AEG P?yta indukcyjna AEG HK956970FB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : AEG

   • Dostępność: 4 dni

   P?yta AEG HK 956970 FB Na p?ycie MaxiSense mo?esz postawi? naczynia tam, gdzie zechcesz Aby zapewni? najwy?szy poziom elastyczno?ci, pola grzejne tej p?yty indukcyjnej automatycznie dostosowuj? si? do rozmiarów naczy?, co zapewnia doskona?e efekty gotowani

   3 339 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   AEG P?yta indukcyjna AEG HK956970FB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za mies...

   P?yta AEG HK 956970 FB Na p?ycie MaxiSense mo?esz postawi? naczynia tam, gdzie zechcesz Aby zapewni? najwy?szy poziom elastyczno?ci, pola grzejne tej p?yty indukcyjnej automatycznie dosto...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   3 339 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki AEG

  • AEG P?yta indukcyjna AEG HK884400IG *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : AEG

   • Dostępność: 4 dni

   P?YTA INDUKCYJNA HK884400IG PRZYSTOSOWANA DO MONTA?U NA RÓWNI Z BLATEM KAMIENNYM Dane techniczne Kolorowy wy?wietlacz Maxisight Direct Access: dotykowa technologia sterowania Indukcyjne pola grzejne z funkcj? dodatkowego zwi?kszenia mocy Indukcyjne pola gr

   3 599 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   AEG P?yta indukcyjna AEG HK884400IG *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za mies...

   P?YTA INDUKCYJNA HK884400IG PRZYSTOSOWANA DO MONTA?U NA RÓWNI Z BLATEM KAMIENNYM Dane techniczne Kolorowy wy?wietlacz Maxisight Direct Access: dotykowa technologia sterowania Indukcyjne p...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   3 599 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki AEG

  • AEG P?yta AEG HKL65410FB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   Marka : AEG

   • Dostępność: 4 dni

   P?yta indukcyjna MaxiSensePlus z my?l? o doskona?ej elastyczno?ci gotowania Nowa p?yta indukcyjna MaxiSense Plus zapewnia doskona?? elastyczno?? i wi?cej mo?liwo?ci kulinarnych. Jej pola grzejne automatycznie dostosowuj? si? do wielko?ci i kszta?tu naczy?,

   3 600 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   AEG P?yta AEG HKL65410FB *** PROMOCJA raty tylko 0,5% za miesi?c ***

   P?yta indukcyjna MaxiSensePlus z my?l? o doskona?ej elastyczno?ci gotowania Nowa p?yta indukcyjna MaxiSense Plus zapewnia doskona?? elastyczno?? i wi?cej mo?liwo?ci kulinarnych. Jej pola ...

   W sprzedaży u: AGDstyle (Zobacz)
   3 600 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki AEG

  Zobacz 10 wyniki dla:
  AGDstyle
  Zobacz więcej produktów AGDstyle (10)
  Zwiń
  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta
  • Thomson P?yta THOMSON THHP07082 + DARMOWY TRANSPORT!

   Thomson P?yta THOMSON THHP07082 + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Thomson

   • Dostępność: 1 dzień

   P?yta indukcyjna o mocy 3400W i szeroko?ci 51 cm. Posiada trzy pola grzejne. P?yta jest sterowana sensorowo. Wyposa?ona jest w funkcj? automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. Posiada równie? 10 poziomów mocy grzewczej oraz timer z wy?wietlaczem c

   1 399 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Thomson P?yta THOMSON THHP07082 + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna o mocy 3400W i szeroko?ci 51 cm. Posiada trzy pola grzejne. P?yta jest sterowana sensorowo. Wyposa?ona jest w funkcj? automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. Po...

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   1 399 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 1 dzień

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Thomson

  • SMEG P?yta indukcyjna SMEG SIH5935B + DARMOWY TRANSPORT!

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG SIH5935B + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 1 dzień

   P?yta indukcyjna SMEG o szeroko?ci 86 cm, sterowana dotykowo. Posiada 3 strefy grzejne, zosta?a wyposa?ona w zabezpieczenie przed przegrzaniem, przed zalaniem, przed przypadkowym w??czeniem.

   5 259 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG SIH5935B + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna SMEG o szeroko?ci 86 cm, sterowana dotykowo. Posiada 3 strefy grzejne, zosta?a wyposa?ona w zabezpieczenie przed przegrzaniem, przed zalaniem, przed przypadkowym w??czeniem.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   5 259 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 1 dzień

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG P?yta indukcyjna SMEG SI644D + DARMOWY TRANSPORT!

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG SI644D + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 60 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, 15 poziomów mocy, sygna? d?wi?kowy zako?czenia pracy, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   2 599,99 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG SI644D + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 60 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, 15 poziomów mocy, sygna? d?wi?kowy zako?czenia pracy, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   2 599,99 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG P?yta indukcyjna SMEG SI5643D + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 1 dzień

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 60 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   3 369 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG SI5643D + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 60 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   3 369 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 1 dzień

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG P?yta indukcyjna SMEG SI5322B + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 30 cm, sterowana dotykowo. Model ten zosal wyposa?ony w 2 strefy grzejne, posiada 9 poziomów mocy, minutnik, sygna? ostrzegawczy zako?czenia pracy itd.

   1 997 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG SI5322B + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 30 cm, sterowana dotykowo. Model ten zosal wyposa?ony w 2 strefy grzejne, posiada 9 poziomów mocy, minutnik, sygna? ostrzegawczy zako?czenia pracy itd.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   1 997 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG P?yta indukcyjna SMEG SIM562B + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 1 dzień

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 58 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne (w tym 2 strefy Multizone), zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   3 799 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG SIM562B + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 58 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne (w tym 2 strefy Multizone), zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   3 799 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 1 dzień

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG P?yta ceramiczna SMEG SE2772TC2 + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 1 dzień

   P?yta ceramiczna o szeroko?ci 77 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne Hi-Light, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   2 789 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta ceramiczna SMEG SE2772TC2 + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta ceramiczna o szeroko?ci 77 cm, sterowana dotykowo. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne Hi-Light, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   2 789 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 1 dzień

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG P?yta indukcyjna SMEG PI964P + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 59.6 cm, sterowana za pomoc? chromowanych pokr?te?. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   4 609 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG PI964P + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 59.6 cm, sterowana za pomoc? chromowanych pokr?te?. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   4 609 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG P?yta indukcyjna SMEG PI764PO + DARMOWY TRANSPORT!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 59.6 cm, sterowana za pomoc? pokr?te? Cortina. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   4 609 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG P?yta indukcyjna SMEG PI764PO + DARMOWY TRANSPORT!

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 59.6 cm, sterowana za pomoc? pokr?te? Cortina. Zosta?a wyposa?ona w 4 strefy grzejne, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

   W sprzedaży u: ELECTRO.pl (Zobacz)
   4 609 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  Zobacz 23 wyniki dla:
  ELECTRO.pl
  Zobacz więcej produktów ELECTRO.pl (23)
  Zwiń
  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta
  • PROFI COOK P?yta indukcyjna PROFI COOK PC-DKI 1067 + darmowa dostawa!

   PROFI COOK P?yta indukcyjna PROFI COOK PC-DKI 1067 + darmowa dostawa!

   Marka : PROFI COOK

   • Dostępność: 4 dni

   ? Indukcyjna, podwójna p?yta grzejna ? Szklano-ceramiczna powierzchnia ? G?adka powierzchnia p?yty, odporna na zadrapania ? bardzo ?atwa do czyszczenia ? Dzi?ki wprowadzeniu technologii indukcyjnej, podgrzewanie trwa tylko kilka sekund ? Bezpieczna dla ?ro

   519 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   PROFI COOK P?yta indukcyjna PROFI COOK PC-DKI 1067 + darmowa dostawa!

   ? Indukcyjna, podwójna p?yta grzejna ? Szklano-ceramiczna powierzchnia ? G?adka powierzchnia p?yty, odporna na zadrapania ? bardzo ?atwa do czyszczenia ? Dzi?ki wprowadzeniu technologii i...

   W sprzedaży u: Proficook (Zobacz)
   519 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 4 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki PROFI COOK

  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta
  • Electrolux P?yta ELECTROLUX EHI7543FOK

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHI7543FOK

   Marka : Electrolux

   • Dostępność: 1 dzień

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 71 cm, z niezale?nym pod?wietlanym sterowaniem dotykowym- technologia Direct Access. Posiada 4 indukcyjne pola grzejne z funkcj? dodatkowego zwi?kszania mocy, funkcj? automatucznego grzania, Stop and Go oraz zabezpieczeniem pr

   1 999 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHI7543FOK

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 71 cm, z niezale?nym pod?wietlanym sterowaniem dotykowym- technologia Direct Access. Posiada 4 indukcyjne pola grzejne z funkcj? dodatkowego zwi?kszania mocy...

   W sprzedaży u: Mediamarkt (Zobacz)
   1 999 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 1 dzień

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Electrolux

  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta
  • Electrolux P?yta ELECTROLUX EHI7543FOK

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHI7543FOK

   Marka : Electrolux

   • Dostępność: 1 dzień

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 71 cm, z niezale?nym pod?wietlanym sterowaniem dotykowym- technologia Direct Access. Posiada 4 indukcyjne pola grzejne z funkcj? dodatkowego zwi?kszania mocy, funkcj? automatucznego grzania, Stop and Go oraz zabezpieczeniem pr

   1 999 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   Electrolux P?yta ELECTROLUX EHI7543FOK

   P?yta indukcyjna o szeroko?ci 71 cm, z niezale?nym pod?wietlanym sterowaniem dotykowym- technologia Direct Access. Posiada 4 indukcyjne pola grzejne z funkcj? dodatkowego zwi?kszania mocy...

   W sprzedaży u: saturn.pl (Zobacz)
   1 999 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 1 dzień

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Electrolux

  RTV EURO AGD

  8.6/10

  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta
  • SMEG Coloniale SPR896AGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po wakacjach!

   SMEG Coloniale SPR896AGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po wakacjach!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:srebrny/szary;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?yty grzewczej:antracyt - z?ote wyko?czenia;Liczba palników/pól grzejny

   2 799 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG Coloniale SPR896AGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po ...

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:srebrny/szary;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?y...

   W sprzedaży u: RTV EURO AGD (Zobacz)
   2 799 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG Coloniale SPR896AGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po wakacjach!

   SMEG Coloniale SPR896AGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po wakacjach!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:srebrny/szary;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?yty grzewczej:antracyt - z?ote wyko?czenia;Liczba palników/pól grzejny

   2 799 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG Coloniale SPR896AGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po ...

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:srebrny/szary;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?y...

   W sprzedaży u: RTV EURO AGD (Zobacz)
   2 799 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG Coloniale SPR896PGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po wakacjach!

   SMEG Coloniale SPR896PGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po wakacjach!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:be?owy/br?zowy;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?yty grzewczej:kremowy - z?ote wyko?czenia;Liczba palników/pól grzejny

   2 799 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG Coloniale SPR896PGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po ...

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:be?owy/br?zowy;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?...

   W sprzedaży u: RTV EURO AGD (Zobacz)
   2 799 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  • SMEG Coloniale SPR896PGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po wakacjach!

   Marka : Smeg

   • Dostępność: 3 dni

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:be?owy/br?zowy;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?yty grzewczej:kremowy - z?ote wyko?czenia;Liczba palników/pól grzejny

   2 799 zł
   Dostawa: Gratis
   Szczegóły

   SMEG Coloniale SPR896PGH - Raty 50 x 55,98 z? - Pierwsza rata p?atna po ...

   Bezpiecze?stwo u?ytkowania:zabezpieczenie przeciwwyp?ywowe gazu;Dominuj?cy odcie?:be?owy/br?zowy;Funkcje dodatkowe:palnik owalny typu "Fish";G??boko??:50 cm;Gwarancja:24 miesi?ce;Kolor p?...

   W sprzedaży u: RTV EURO AGD (Zobacz)
   2 799 zł
   Informacje dotyczące dostawy

   Koszty dostawy : Gratis

   Dostępność: 3 dni

   Darmowa dostawa

   Zobacz Płyta do kuchenki Smeg

  Zobacz więcej produktów RTV EURO AGD (4)
  Zwiń
 • Gotowanie: Propozycje innych handlowców

  154 handlowców
  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta

  Najnowocześniejsze technologie i odkrycia pełnię możliwości produktów IT.

  http://www.vobis.pl/

  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta

  Beliani to nowoczesne meble w atrakcyjnej cenie.

  https://www.beliani.pl/

  mediasklep.pl

  7.8/10

  • Dodatkowe informacje
  • Cała oferta

  Dom, sport i fitness.

  http://www.mediasklep.pl

Reklama