Sklepy w pobliżu

Zawęź moje wyniki

0 magasins autour de moi

Hatteria.pl Ksiêgarnia i Antykwariat

informacji
Wszystkie oferty Hatteria.pl Ksiêgarnia...
 • WIADOMO?CI PARAZYTOLOGICZNE. ROK II. NR 5: SUPPLEMENTUM [antykwariat]

  WIADOMO?CI PARAZYTOLOGICZNE. ROK II. NR 5: SUPPLEMENTUM [antykwariat]

  Materia?y na V Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego Warszawa, 14. - 17. X. 1956 Ok?adka podniszczona, zabrudzona. Wn?trze ksi??ki - stan dobry.

  Dostępność : W magazynie

  12 zł

  Dostawa NC

 • NEUROLOGIA PRAKTYCZNA. NR 4 (31) 2006. TOM 6 [antykwariat]

  NEUROLOGIA PRAKTYCZNA. NR 4 (31) 2006. TOM 6 [antykwariat]

  SPIS TRE?CI: Post?py neurologii praktycznej Kliniczne aspekty neuroboreliozy Urszula Fiszer Zaburzenia ruchowe Ró?norodno?? obrazów klinicznych oraz przebiegu pó?nego parkinsonizmu idiopatycznego i naczyniowego Podej?cie do pacjentów z ataksj? Choroby...

  Dostępność : W magazynie

  5 zł

  Dostawa NC

 • NEUROLOGIA PRAKTYCZNA. NR 5 (32) 2006. TOM 6 [antykwariat]

  NEUROLOGIA PRAKTYCZNA. NR 5 (32) 2006. TOM 6 [antykwariat]

  SPIS TRE?CI: Post?py neurologii praktycznej Post?py w leczeniu choroby Parkinsona Dr hab. n. med. Jaros?aw S?awek Choroby obwodowego uk?adu nerwowego Pierwotne i wtórne neuropatie na tle zapalenia naczy? Choroby uk?adu pozapiramidowego Tiki: od patofizjolo

  Dostępność : W magazynie

  5 zł

  Dostawa NC

 • ZNAK. NR 428. ROK XLIII. STYCZE? (1) 1991 [antykwariat]

  ZNAK. NR 428. ROK XLIII. STYCZE? (1) 1991 [antykwariat]

  SPIS TRE?CI: Wiara i nauka Mamy tylko jeden ?wiat. Z Olafem Pedersenem rozmawia W?odzimierz Skoczny Pochwa?a awerroizmu / Janusz Go?kowski Mi?dzy wiedzie? i wierzy? Spór o socjobiologi? i ewolucj? Teoretyczne podstawy socjobiologii / Adam ?omnicki...

  Dostępność : W magazynie

  16 zł

  Dostawa NC

 • NOMOS. KWARTALNIK RELIGIOZNAWCZY. NR 67-68 (2009): MIT I RYTUA? W INTERAKCJI

  NOMOS. KWARTALNIK RELIGIOZNAWCZY. NR 67-68 (2009): MIT I RYTUA? W INTERAKCJI

  SPIS TRE?CI: Andrzej Szyjewski Wst?p. Mit i rytua? w interakcji Maciej Czeremski Symboliczne formy ekspresji monodziedzinowego ?wiatopogl?du spo?eczno?ci tradycyjnych Andrzej Szyjewski Dlaczego zgin?? klan Achilpa? Analiza mitu w?drówek przodków Aranda...

  Dostępność : W magazynie

  19 zł

  Dostawa NC

 • POLSKA. CZASOPISMO ILUSTROWANE NR 9 (325) 1981 [antykwariat]

  POLSKA. CZASOPISMO ILUSTROWANE NR 9 (325) 1981 [antykwariat]

  W numerze m.in. artyku?y: Lecha Niekrasza o pracach polskich geodetów w Libii prof. dr Klemensa Szaniawskiego o Kardynale Stefanie Wyszy?skim o trzyodcinkowym, telewizyjnym filmie dokumentalnym pt. Blizny o Tadeuszu ?odzianie, twórcy monumentalnych...

  Dostępność : W magazynie

  5 zł

  Dostawa NC

 • WIADOMO?CI EKOLOGICZNE. TOM XXIX. ZESZYT 1 [antykwariat]

  WIADOMO?CI EKOLOGICZNE. TOM XXIX. ZESZYT 1 [antykwariat]

  SPIS TRE?CI (fragment): Struktura wielko?ci osobników w populacji Lucyna Andrzejewska, Krystyna Fali?ska Metodyka Zastosowanie modeli uwzgl?dniaj?cych specyfik? zale?no?ci mi?dzygatunkowych w badaniach zasobów eksploatowanych przez rybo?ówstwo Jan Horbowy...

  Dostępność : W magazynie

  9 zł

  Dostawa NC

 • WIADOMO?CI EKOLOGICZNE. TOM XXIX. ZESZYT 4 [antykwariat]

  WIADOMO?CI EKOLOGICZNE. TOM XXIX. ZESZYT 4 [antykwariat]

  SPIS TRE?CI (fragment): Stabilno?? uk?adów ekologicznych Janusz Uchma?ski Rola ptaków w obiegu materii w ekosystemach Jan Pinowski, Barbara Pinowska Ekologiczne podstawy projektowania dzielnicy mieszkaniowej (na przyk?adzie bada? w Bia?o??ce Dworskiej)...

  Dostępność : W magazynie

  7 zł

  Dostawa NC

 • TERAPIA. NEUROLOGIA. ROK XIV, NR 1 (174). STYCZE? 2006 [antykwariat]

  TERAPIA. NEUROLOGIA. ROK XIV, NR 1 (174). STYCZE? 2006 [antykwariat]

  Nowe tendencje w terapii udaru niedokrwiennego mózgu Autorzy: Witold Palasik Leki antykoncepcyjne a udary mózgu Autorzy: Ewa Naga?ska Zakrzepica naczy? ?ylnych mózgu - problemy diagnostyczne i terapeutyczne Autorzy: Urszula Fiszer Leczenie padaczki Autorzy

  Dostępność : W magazynie

  4 zł

  Dostawa NC

Więcej produktów Hatteria.pl Ksiêgarnia i AntykwariatTous les produits Hatteria.pl Ksiêgarnia i Antykwariat

Reklama

Skateshop Free - Way

informacji
Wszystkie oferty Skateshop Free -...
 • Info Magazine No. 48

  Info Magazine No. 48

  Najnowszy numer Info a w nim m.in. : Po premierze Grey Area Bones Tour po Polsce Muza: Tube Pro: Ben Skrzypek Skate Kalendarz na 2013

  9 zł

  Dostawa NC

 • Info Magazine No. 47

  Info Magazine No. 47

  Najnowszy numer Info a w nim m.in. : Małe piwko z korzeniami ( LocalsSkateboardstour ) Contest Mix Masz 2012 Vans Shop Riot The Osiris Experience Back to the Streets Baltic Games

  9 zł

  Dostawa NC

 • Info Magazine No. 46

  Info Magazine No. 46

  Najnowszy numer Info Magazine a w nim m.in. Town Tour 12 Malita China Tour Burn Save Our Spot Wilanowska Marcin Baca Duch Pro: Pontus Alv & Polar Skate Co.

  9 zł

  Dostawa NC

Tous les produits Skateshop Free - Way

Najbardziej poszukiwane firmy